< Resultat

Profil: Wold, Marit

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 4
Personleg rekord: 32:18
Siste resultat: 32:52 (EFR 2019)
Klubbar: Vik IL

Løpsresultat

EFR 200833:33
EFR 2013TRIM
EFR 201432:18
EFR 201932:52


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå