< Resultat

Profil: Midttun, Jarle

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 29
Personleg rekord: 35:11
Siste resultat: 37:42 (EFR 1994)
Klubbar: Vetlefjorden IL Balestrand IL

Løpsresultat

EFR 198436:40
EFR 198940:43
EFR 199036:51
EFR 199135:11
EFR 199235:23
EFR 199337:19
EFR 199437:42
EFR 2007TRIM
EFR 2008TRIM
EFR 2009TRIM
EFR 2010TRIM
EFR 2014TRIM
EFR 2016TRIM
EFR 2017TRIM
EFR 2018TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå