< Resultat

Profil: Oppedal, John Magne

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 8
Personleg rekord: 34:44
Siste resultat: 38:30 (EFR 2018)
Klubbar: Viksdalen IL

Løpsresultat

EFR 200937:16
EFR 201037:56
EFR 201134:44
EFR 201337:50
EFR 201639:47
EFR 2017TRIM
EFR 201838:30
EFR 2019TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå