< Resultat

Profil: Mundal, Målfrid

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 10
Personleg rekord: 65:40
Siste resultat: 66:20 (EFR 1994)
Klubbar: Fjærland IL

Løpsresultat

EFR 199266:53
EFR 199365:40
EFR 199466:20


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå