< Resultat

Profil: Myklestad, Grete Maren

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 15
Personleg rekord: 38:40
Siste resultat: 43:39 (EFR 1995)
Klubbar: Sogndal IL

Løpsresultat

EFR 197942:14
EFR 198344:57
EFR 198443:37
EFR 198542:05
EFR 198738:40
EFR 198839:50
EFR 199543:39


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå