< Resultat

Profil: Målsnes, Einar

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 23
Personleg rekord: 37:14
Siste resultat: 37:14 (EFR 2013)
Klubbar: Balestrand IL

Løpsresultat

EFR 199937:44
EFR 200137:22
EFR 200237:33
EFR 200337:28
EFR 200437:27
EFR 2008TRIM
EFR 2010TRIM
EFR 201141:08
EFR 201337:14
EFR 201437:46
EFR 2017TRIM
EFR 2019TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå