< Resultat

Profil: Følling, Jardar

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 6
Personleg rekord: 33:20
Siste resultat: 34:21 (EFR 2013)
Klubbar: Viksdalen IL

Løpsresultat

EFR 201036:08
EFR 201133:20
EFR 2011TRIM
EFR 201234:02
EFR 201334:21


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå