< Resultat

Profil: Ness, Ivar

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 25
Personleg rekord: 28:34
Siste resultat: 33:07 (EFR 1999)
Klubbar: Syril IL Vegil

Løpsresultat

EFR 198330:09
EFR 198429:31
EFR 198529:45
EFR 198628:34
EFR 198729:13
EFR 198829:43
EFR 198928:50
EFR 199029:17
EFR 199130:49
EFR 199230:22
EFR 199330:45
EFR 199430:46
EFR 199531:24
EFR 199632:04
EFR 199933:07
EFR 2007TRIM
EFR 2008TRIM
EFR 2010TRIM
EFR 2011TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå