< Resultat

Profil: Nesse, Øyvind

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 10
Personleg rekord: 28:31
Siste resultat: 31:29 (EFR 2001)
Klubbar: IL Høyang Kyrkjebø IL

Løpsresultat

EFR 198434:52
EFR 199032:11
EFR 199129:29
EFR 199229:35
EFR 199328:52
EFR 199428:59
EFR 199528:31
EFR 199833:52
EFR 199932:45
EFR 200033:23
EFR 200131:29


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå