< Resultat

Profil: Holsen, Jonny

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 2
Personleg rekord: 34:15
Siste resultat: 34:15 (EFR 2019)
Klubbar: Viksdalen IL Førde IL, friidrett

Løpsresultat

EFR 201134:45
EFR 201934:15


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå