< Resultat

Profil: Nyhammer, Råmund

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 17
Personleg rekord: 36:26
Siste resultat: 41:11 (EFR 1993)
Klubbar: Balestrand IL Transpl. Idrettsforening

Løpsresultat

EFR 198440:03
EFR 198540:40
EFR 198636:26
EFR 198737:13
EFR 199138:40
EFR 199237:44
EFR 199341:11
EFR 2011TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå