< Resultat

Profil: Vedvik, Marius

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 3
Personleg rekord: 24:29
Siste resultat: 24:29 (EFR 2015)
Klubbar: Gular IL IL Gular

Løpsresultat

EFR 201226:22
EFR 201424:31
EFR 201524:29


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå