< Resultat

Profil: Rosenlund, Oddvar

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 10
Personleg rekord: 40:09
Siste resultat: 52:00 (EFR 1992)
Klubbar: Syril IL

Løpsresultat

EFR 198345:37
EFR 198441:39
EFR 198540:24
EFR 198640:09
EFR 198741:38
EFR 198842:12
EFR 198941:44
EFR 199145:26
EFR 199252:00


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå