< Resultat

Profil: Rønnestad, Kari

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 34
Personleg rekord: 30:19
Siste resultat: 36:22 (EFR 2004)
Klubbar: Balestrand IL

Løpsresultat

EFR 198138:23
EFR 198335:04
EFR 198433:26
EFR 198633:32
EFR 198732:38
EFR 198831:11
EFR 198930:59
EFR 199130:19
EFR 199330:53
EFR 199934:21
EFR 200034:12
EFR 200134:53
EFR 200239:40
EFR 200436:22
EFR 2007TRIM
EFR 2008TRIM
EFR 2009TRIM
EFR 2011TRIM
EFR 2012TRIM
EFR 2013TRIM
EFR 2014TRIM
EFR 2015TRIM
EFR 2017TRIM
EFR 2019TRIM
EFR 2021TRIM
EFR 2022TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå