< Resultat

Profil: Megersa, Kia-Gemechu

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 4
Personleg rekord: 32:01
Siste resultat: 32:20 (EFR 2016)
Klubbar: Sogndal IL

Løpsresultat

EFR 201332:39
EFR 201432:01
EFR 201532:42
EFR 201632:20


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå