< Resultat

Profil: Brekke, Ane

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 4
Personleg rekord: 31:05
Siste resultat: 31:05 (EFR 2023)
Klubbar: Førde IL, friidrett Førde IL

Løpsresultat

EFR 201433:42
EFR 201932:11
EFR 202232:05
EFR 202331:05


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå