< Resultat

Profil: Skram, Dag

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 6
Personleg rekord: 29:35
Siste resultat: 31:43 (EFR 1992)
Klubbar: Sogndal IL Nestangen

Løpsresultat

EFR 198132:26
EFR 198429:35
EFR 198530:25
EFR 198931:16
EFR 199032:52
EFR 199231:43


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå