< Resultat

Profil: Sognnes, Kjersti

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 4
Personleg rekord: 30:54
Siste resultat: 31:49 (EFR 1998)
Klubbar: BFG Fana Sentrum IL

Løpsresultat

EFR 198137:30
EFR 199630:54
EFR 199731:21
EFR 199831:49


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå