< Resultat

Profil: Sørensen, Roar

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 1
Personleg rekord: 29:28
Siste resultat: 29:28 (EFR 1984)
Klubbar: IL Jotun

Løpsresultat

EFR 198429:28


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå