< Resultat

Profil: Takle, Stein

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 11
Personleg rekord: 29:17
Siste resultat: 30:36 (EFR 1995)
Klubbar: Brekke IL

Løpsresultat

EFR 198629:56
EFR 198729:17
EFR 198929:49
EFR 199130:24
EFR 199229:54
EFR 199330:47
EFR 199430:43
EFR 199530:36


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå