< Resultat

Profil: Thue, Per Gunnar

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 11
Personleg rekord: 33:51
Siste resultat: 34:31 (EFR 1992)
Klubbar: Balestrand IL

Løpsresultat

EFR 198436:33
EFR 198635:39
EFR 198835:38
EFR 198933:51
EFR 199234:31


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå