< Resultat

Profil: Tjønneland, Eivind

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 4
Personleg rekord: 34:08
Siste resultat: 34:08 (EFR 1992)
Klubbar: Pil Viksdalen IL

Løpsresultat

EFR 198439:39
EFR 198636:10
EFR 198734:58
EFR 199234:08


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå