< Resultat

Profil: Tråve, Anna Margrethe

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 10
Personleg rekord: 31:59
Siste resultat: 35:20 (EFR 2013)
Klubbar: Lærdal IL Sogn FIK IL Jotun SK Vidar

Løpsresultat

EFR 198433:44
EFR 198533:02
EFR 198632:13
EFR 198732:11
EFR 198831:59
EFR 198932:22
EFR 199032:31
EFR 199132:16
EFR 200934:25
EFR 201335:20


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå