< Resultat

Profil: Breisnes, Rolf

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 3
Personleg rekord: 28:05
Siste resultat: 28:05 (EFR 1989)
Klubbar: IL Jotun

Løpsresultat

EFR 198428:12
EFR 198728:17
EFR 198928:05


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå