< Resultat

Profil: Vallestad, Gunnar

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 2
Personleg rekord: 33:21
Siste resultat: 35:14 (EFR 1991)
Klubbar: Viksdalen IL Pil

Løpsresultat

EFR 198433:21
EFR 199135:14


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå