< Resultat

Profil: Brudevoll, Edvin

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 7
Personleg rekord: 27:03
Siste resultat: 31:30 (EFR 1998)
Klubbar: Vik IL Varegg Statoil BIL

Løpsresultat

EFR 198229:44
EFR 198727:40
EFR 199228:00
EFR 199327:03
EFR 199428:08
EFR 199528:13
EFR 199831:30


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå