< Resultat

Profil: Vallestad, Tommy Linde

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 17
Personleg rekord: 34:24
Siste resultat: 34:24 (EFR 2018)
Klubbar: Viksdalen IL

Løpsresultat

EFR 199237:52
EFR 199337:58
EFR 199436:07
EFR 199535:51
EFR 199639:29
EFR 200947:20
EFR 201139:02
EFR 201236:33
EFR 2013TRIM
EFR 2014TRIM
EFR 2017TRIM
EFR 201834:24
EFR 2019TRIM
EFR 2022TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå