< Resultat

Profil: Widskjold, Stein Rune

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 5
Personleg rekord: 26:00
Siste resultat: 29:03 (EFR 1996)
Klubbar: IL Jotun Sogn FIK Vik IL

Løpsresultat

EFR 198528:07
EFR 198626:00
EFR 198726:30
EFR 198826:13
EFR 199629:03


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå