< Resultat

Profil: Buhaug, Svein Inge

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 6
Personleg rekord: 24:51
Siste resultat: 24:51 (EFR 1998)
Klubbar: IL Jotun Sogn FIK BUL

Løpsresultat

EFR 198628:20
EFR 198726:53
EFR 198826:21
EFR 198926:02
EFR 199725:44
EFR 199824:51


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå