< Resultat

Profil: Nervik, Jan Arild

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 2
Personleg rekord: 34:38
Siste resultat: 39:47 (EFR 1992)
Klubbar: Askvoll-Holmedal IL Førde IL

Løpsresultat

EFR 198634:38
EFR 199239:47


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå