< Resultat

Profil: Gudvangen, May Britt

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 3
Personleg rekord: 40:41
Siste resultat: 40:41 (EFR 1991)
Klubbar: Kyrkjebø IL IL Jotun

Løpsresultat

EFR 198648:23
EFR 198743:54
EFR 199140:41


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå