< Resultat

Profil: Ljotebø, Jon Bjarne

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 27
Personleg rekord: 31:39
Siste resultat: 36:22 (EFR 2004)
Klubbar: Vadheim IL

Løpsresultat

EFR 198634:19
EFR 198734:30
EFR 198832:54
EFR 198932:21
EFR 199034:54
EFR 199233:02
EFR 199331:39
EFR 199532:14
EFR 199632:00
EFR 199833:39
EFR 199933:17
EFR 200135:44
EFR 200335:23
EFR 200436:22
EFR 2007TRIM
EFR 2009TRIM
EFR 2010TRIM
EFR 2013TRIM
EFR 2018TRIM
EFR 2019TRIM
EFR 2021TRIM
EFR 2022TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå