< Resultat

Profil: Høgheim, Bente Olsmo

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 6
Personleg rekord: 32:51
Siste resultat: 35:18 (EFR 1990)
Klubbar: IL Jotun

Løpsresultat

EFR 198632:51
EFR 198733:02
EFR 199035:18


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker p om det er du som er registrert på eit namn? - søk p det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå