< Resultat

Tider AKS-77 gjennom tidene1Fanebust, Bjarte EFR 2001 27:58
2Brekke, Helge EFR 1999 30:18
3Brekke, Olav Fjærestad EFR 1993 31:47